Behandling av
personuppgifter

Vi värdesätter din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar din information.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in följande typer av information:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Hur använder vi din information?

Vi använder din information för att:

 • Tillhandahålla tjänster och produkter
 • Förbättra vår webbplats och kundservice
 • Skicka marknadsföringsmaterial
 • Uppfylla lagliga skyldigheter

Hur använder vi din information?

Vi delar inte din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag.

Hur skyddar vi din information?

Vi använder olika säkerhetsåtgärder för att skydda din information, inklusive SSL-kryptering och säkra databaser.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära en kopia av din information
 • Korrigera felaktig information
 • Begära att din information raderas
 • Invända mot behandlingen av din information

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst. Ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Kontakt

Om du har några frågor angående denna policy, vänligen kontakta oss på info@youskin.se.